Θεραπεύει τα πάντα -healing codes

2014-02-20 12:37

Το έχω δοκιμάσει σε μένα και έκανε ότι οι γιατροί 5 χρόνια δεν κατάφεραν , το γνήσιο αγγλικό βιβλίο σας παρέχει τα πάντα στο ελληνικό δεν παρέχουν τους συνδυασμούς –τους κώδικες λένε μόνο τη θεωρία , σας βάζω τις κινήσεις μεταφρασμένες  στα ελληνικά, πάρτε το ελληνικό βιβλίο να μάθετε το  πως λειτουργούν και από εδώ τους κώδικες  για τον δημητρη.doc (709632)