Προστασία από ηλεκτομαγνητική ακτινοβολία Geomack

2012-07-21 21:39

www.water-air.gr/product_details.asp?id=167

 

 

έχω στο σπίτι μου το μεσαίο και το τσέπης επειδή στο σπίτι μου έχει ισχυρή ακτινοβολία που έρχεται από την γη